Kotisivu » Mustikka

Mustikka

Mustikka (Vaccinium myrtillus)Mustikka (Vaccinium myrtillus) on syötäviä mar­jo­ja tuottava ka­ner­va­kas­vi. Marjoja säi­lö­tään pa­kas­teina, hilloina ja mehuina ja niitä käytetään perinteisesti sekä tuoreina että säi­löt­tyi­nä lei­von­naisiin, keittoihin ja jälki­ruokiin.

Wikipedian mukaan mustikkaa on käytetty lähes tuhat vuotta perin­tei­sessä euroop­pa­lai­ses­sa lää­kinnässä. Itävallassa marjoja on perinteisesti käy­tetty ruuansulatusvaivojen ja lievän dia­be­teksen hoitoon. Lehtien terveydellinen vaiku­tus on lievästi verensokeria vähentävä ja marjojen vaikutus on ripulia lievittävä. Kuivatut mustikat sisältävät runsaasti parkkihappoja, joita on hyödynnetty lääketieteessä. Parkkihapon joh­dosta mustikoilla on ripulia hillitsevä vaikutus. Marjojen sisältämiä antosyaaniväriaineita käytetään sisäisesti hiussuonten veren­vuotoon. Anto­syaa­nien on havaittu pienentävän sydän- ja verisuonitautien, syövän sekä silmä­sai­rauk­sien kuten silmäpohjan rappeuman riskiä. Musti­koi­den sisältämät tanniinit ja flavonoidit toimivat antioksidantteina, joiden on laboratorio­kokeissa todettu vähentävän tulehduksia.

Eri tutkimukset antavat myös viitteitä musti­koi­den hyödystä ikään­ty­mi­seen liittyvissä toimin­ta­häi­ri­öis­sä kuten muisti­ongelmissa ja kog­ni­tii­vi­ses­sa ikään­ty­mi­ses­sä.

Mustikka (Vaccinium myrtillus)

Mustikka sisältää monia biologisesti aktiivisia aineita, muun muassa seuraavia: