Kotisivu » Pakuri

Pakurikääpä

Pakurikääpä (Inonotus obliquus)Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on yleinen koi­vun (Betula) lahottajasieni. Roh­dos­käyt­töä on pakurikäävän aiheuttamalla kasvannaisella, paku­rilla, joka isona ja hii­len­mus­ta­na on huo­mio­ta­he­rät­tä­vä ja kasvaa koivun kyljessä jopa vuosikymmeniä.

Suomessa pakuri on yleinen lähes koko maassa, mutta napapiirillä kasvava pakuri on puhtainta ja arvoiltaan kaikkein voimakkainta. Lääkinnällisiin tarkoituksiin on perinteisesti hyödynnetty aino­as­taan koivuissa kasvanutta pakuria. Käytän­nös­sä kaikki tieteellinen tutkimus on myös toteu­tet­tu koivuista kerätyillä pakureilla.

Pakuria tiedetään käytetyn ainakin 1500–1600-luvuilta lähtien Japanissa, Koreassa ja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Venäjällä, Puolassa ja Baltian maissa. Sillä on pitkä käyttö­historia kansanlääkkeenä ympäri maailman. Suomessa pakurista on sota-aikana keitetty korvikkeeksi ns. tikka-teetä.

Laboratoriotutkimuksia on tehty tavoitteena pakurin mahdollinen käyttö lääkkeenä tule­vaisuudessa, mutta laajoja kliinisiä ihmis­tut­ki­muk­sia ja pitkäaikaisten vaikutusten seuran­taa ei ole suoritettu. Erityisesti beetaglukaaneja on laajalti tutkittu.

Pakurikääpä (Inonotus obliquus)Pakuri on voimakas adaptogeeni eli aines, pe­rin­teisesti yrtti, mikä ta­sa­pai­not­taa elimistön toi­min­taa ilman hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Se auttaa elimis­töä so­peu­tu­maan vaihteleviin olo­suh­tei­siin ja pitkittyneisiin stressitiloihin. Pakurin suurem­pienkaan käyttömäärien ei ole havait­tu ai­heut­tavan epätasapainottavia vaikutuksia. Pakurilla voidaan myös vahvistaa elimistön immuuni­puolustusta: se lievittää tulehduksia ja parantaa vastustuskykyä. Pakurilla on hoidettu niin Kiinassa kuin Venäjällä autoimmuunisairauksia, syöpää, vatsavaivoja sekä iho-ongelmiakin. Pakurin sisältämät aineet kuten betuliini, germanium, melaniini ja polysakkaridit ovat samoja, joita myös moderni lääketiede käyttää.

Pakuri on vahva antioksidantti. Pakurin ORAC-luku (52,452) on korkeampi kuin millään tut­ki­tulla marjalla Suomessa (vrt. mustikan ORAC-luku n. 2,400), yrtillä tai mausteella. ORAC-luvulla (Oxygen Radical Absorbance Capacity) kuvataan antioksidanttien tehoa. Antioksidantit suojelevat kehoa vapailta radikaaleilta, jotka tuhoavat ihokudosta ja soluja.

Pakuri sisältää yli 215 erilaista vaikuttavaa ainetta, joista monet ovat biologisesti aktiivisia: