Kotisivu » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Pakuso Oy
Ohrakuja 9
21360 Lieto as.
Suomi
Y-tunnus 2645927-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veikko Karvinen
+358 40 703 0831

Rekisterin nimi

Pakuso verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilaus­ten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimen­pi­tei­den yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Pakuso Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, kotisivun osoite, kieli.
Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana.
Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alen­nuksista.
Tiedot asiakkaan markkinoinnin luvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet

www.pakuso.com verkkokauppa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pakuso Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Se voi kui­ten­kin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voi­mas­sa­olevan lain­sää­dän­nön sallimissa ja vel­voit­tamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talous­alueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Pakuso.com käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijä­liikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulko­puo­lisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suoja­keinoilla.
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekis­teriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimen­kuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan kirjautuneena omalle tililleen. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Lieto as. 25.11.2016