Hem » Företag

Pakuso AB

Kontakta oss

Expertis från FinlandPakuso AB är en finsk till­ver­kare av wellness­pro­duk­ter. Vi sam­lar in och för­finar olika na­tur­liga rå­varor för ex­trakt, pul­ver och oljor. Våra huvudprodukter är kapslar, tabletter och olika produktämnen för vidare bearbetning. Främst förfinar vi sprängticka och barrträd kåda och en mängd olika örter, svamp och bär.

Pakuso produktutveckling sker i samarbete med ledande laboratorier inom sitt område i Finland och utomlands. Vi arbetar nära samarbete med inhemska och utländska universitet.

I bakgrunden av alla företagets produkter är en omfattande forskning och utveckling process, liksom sitt eget kvalitetsledningssystem. Således, våra produkter uppfyller de inhemska och internationella kvalitetsstandarden.

Alla insamlade och använda råvaror mäts toxicitet.

Norrsken
Norrsken, Rovaniemi, Lappland, Finland

Rå­varan sam­las i finska Lappland från re­gis­tre­ra­de or­ga­nis­ka om­råden.

Plockning nätverk arbetar under överinseende av våra utbildad personal om polcirkeln området. Företagets egen kvalitetsledningssystem garanterar produktens kvalitet från råvaran till den slutliga produkten.

Pakuso uppsamlingscentraler ligger i Ivalo, Kittilä och Kelujärvi i Sodankylä.

Produktionsanläggningen, laboratorium och FoU-avdelning ligger i Kaarina.