Pakuso AB

Pakuso AB är finländskt företag speciliaserat i till­verkning av natur­produkter och kosttillskott.

Pakuso produkter tillverkas av finska Lappland rena råvaror som har samlats in från registrerade organiska områden.

Alla våra produkter är baserade på omfattande forsk­ning och ut­veck­lings­arbete med ledande forsk­nings­centraler och universitet i Finland och utomlands.

En av våra viktigaste rå­varor är spräng­ticka. Spräng­tickans positiva hälso­effek­ter är väl­kända i folklore under en lång tid. Det är ett starkt anti­o­xi­da­tions­medel och innehåller mer än 215 olika aktiva ingredienser.

Vår spräng­ticka­kapselns unik absorption metod har beviljats ​​ett patent.

Facebook

Produkter