Hem » Integritetspolicy

Register deklaration

Finskt Personuppgiftslag (523/1999) 10 §

Registeransvarig

Pakuso Oy
Ohrakuja 9
21360 Lieto as.
Finland
FO-nummer 2645927-4

Kontaktperson

Veikko Karvinen
+358 40 703 0831

Registernamn

Pakuso webbutikens kundregister.

Personinformation

Personinformation hanteras vid webbutikbeställningar, räkningar, kontakt och andra åtgärder. Information kan också uppdelas till underleverantörer av Pakuso AB för att utföra krävd åtgärd.

Registrets innehåll

Kundens förnamn och släktnamn, kundnummer, adress, telefonnummer, e-post, webadress, språk.
Kundens användarnamn och lösenord.
Information om kundens inköp och rabatt.
Information om kundens marknadstillåtelser och -förbud.

Kunskapskällor

www.pakuso.com webbutik.

Överlåtelse av information

Pakuso AB överlåter inte kundregistrets information till tredje parter. Företaget kan överlåta information till myndigheter inom tillåten och föreläggande lagstiftning.

Överlåtelse av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Data överlåtes inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Pakuso.com använder cookies i webbutiken för att följa kundvisit och att förbättra tjänstkvalitet.

Skyddande av registret

Kundregistret hanteras konfidentiellt. Registret är välskyddat för utomstående personer med brandvägg och andra tekniska skyddsmedel.
Registret bevaras inte i printad form. Bara personer med relevant arbetsbeskrivning kan använda registret. Varje person, som använder registret, har sitt eget användarnamn och lösenord.
Användarna av registret har tystnadsplikt.

Uppdatering av data

Kunden kan uppdatera namn och adress, när han eller hon har loggat in i sitt konto. Annan information kan uppdateras genom kontakt till webbutikens administratör.

Lieto as. 25.11.2016