Hem » Kåda

Kåda

Kåda (Resina)Kåda (Resina) består av eteriska oljor, som växter, särskilt barrväxter, utsöndrar för att skydda skador. Kådan fungerar bland annat som ett försvar mot bakterier, insekter och svampsporar. Bärnsten är fossiliserad kåda.

Enligt Wikipedia kåda har använts i tusentals år till rökelse och parfym. I Norden och Ryssland kåda har använts som sårkåda på sår och torra ställen på kroppen. Svensk Benedictus Olai nämns kåda i sin läkarbok i 1578 och rekommenderar dess användning vid bensårar.

Finska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har accepterat grankådasalva som farmaceutiskt preparat.