Kotisivu » Yritys

Pakuso Oy

Ota yhteyttä

Suomalaista osaamistaPakuso Oy on hy­vin­voin­ti­tuotteita val­mis­ta­va suo­ma­lai­nen yritys. Ke­rääm­me ja ja­los­tam­me luon­non raaka-aineita uut­tei­ksi, jauhei­ksi ja öl­jyik­si. Päätuotteitamme ovat kapselit, tabletit ja teet sekä erilaiset tuoteaihiot jatko­ja­los­tusta varten. Pääasiassa jalostamme pakuria ja havupuiden pihkaa sekä erilaisia yrttejä, sieniä ja marjoja.

Pakuso Oy:n tuotteiden ja raaka-aineiden tut­ki­mus ja tuotekehitys tehdään yhteistyössä alansa johtavien laboratorioiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Teemme kiinteää yhteistyötä myös suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Pakuso Oy:n kaikkien tuotteiden taustalla on kattava tutkimus- ja tuote­ke­hi­tys­prosessi sekä oma laatujärjestelmä. Näin tuotteemme täyt­tä­vät kotimaiset ja kansainväliset laatu­vaa­ti­muk­set.

Kaikki keräämämme ja käyttämämme raaka-aineet ovat toksisuusmitattuja.

Revontuli
Revontuli, Rovaniemi, Lappi, Suomi

Raaka-aineemme ke­rä­tään Suo­men lapin re­kis­te­röi­dyi­ltä luomu­alu­eilta.
Keräilyverkostomme toimii napapiirin alueella kouluttamiemme henkilöiden johdolla. Oma laatujärjestelmämme takaa tuotteiden laadun aina raaka-aineesta lopulliseksi tuotteeksi saakka.

Pakuso Oy:n keräyskeskukset sijaitsevat Ivalossa, Kittilässä ja Sodan­kylän Kelujärvellä.

Tuotanto­lai­tos, laboratorio ja tuotekehitysosasto toimivat Kaarinassa.